Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31), Εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και Γραμματέα.


Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

Εκπαιδευτικούς με Εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

 • Μαζαράκη Μαρία, ΠΕ80 (Οικονομίας) – Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ

Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

 • Δεφίγγου Γεωργία, ΠΕ02 (Φιλόλογο)
 • Κτεναβού Ελένη, ΠΕ02 (Φιλόλογο)
 • Αναστοπούλου Ελένη, ΠΕ03 (Μαθηματικό)
 • Παπαδόπουλο Άγγελο, ΠΕ03 (Μαθηματικό)
 • Σταυγιαννουδάκη Ελένη, ΠΕ71 (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής)
 • Τσόντζου Θεοδώρα, ΠΕ70 (Δασκάλα)
 • Κόκλα Μεταξία – Σήλια, ΠΕ60 (Νηπιαγωγό)
 • Νικολάου Κωνσταντίνα, ΠΕ60 (Νηπιαγωγό)
 • Τσίχλα Καλλιόπη, ΠΕ60 (Νηπιαγωγό)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • Βρυνιώτη Ελένη, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)
 • Καραπιπέρη Θεανώ, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)
 • Χλιαουτάκη Αντωνία, ΠΕ23 (Ψυχολόγο)
 • Κακαλή Μαρία, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργό)
 • Μπούρα Αθανασία, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργό)
 • Μαυρομμάτη Αρετή, ΠΕ21 (Λογοθεραπεύτρια)