Τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) στελεχώνονται με το εξής προσωπικό: Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), όπως Νηπιαγωγούς (ΠΕ60 ή ΠΕ61), Δασκάλους (ΠΕ70 ή ΠΕ71), Φιλολόγους (ΠΕ02), Μαθηματικούς (ΠΕ03) ή Φυσικούς (ΠΕ04), Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), όπως Λογοθεραπευτές (ΠΕ21), Ψυχολόγους (ΠΕ23), Φυσιοθεραπευτές (ΠΕ28), Εργοθεραπευτές (ΠΕ29), Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ30), Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Braille των τυφλών (ΠΕ31) και Γραμματέα.


Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηλείας είναι στελεχωμένο με το εξής προσωπικό:

 • Μαζαράκη Μαρία, ΠΕ80 (Οικονομίας) – Προϊσταμένη του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

Εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση:

 • Τσαπάρα Αγγελική, ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 • Μπαχούρου Θεοδώρα, ΠΕ02 (Φιλόλογος)
 • Αναστοπούλου Ελένη, ΠΕ03 (Μαθηματικός)
 • Σταυγιαννουδάκη Ελένη, ΠΕ71 (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής)
 • Αλεξοπούλου Δήμητρα, ΠΕ70 (Δασκάλα)

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό:

 • Κοκκόρη Ειρήνη, ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 • Βασιλόπουλος Γρηγόριος – Ραφαήλ, ΠΕ23 (Ψυχολόγος)
 • Σουβαρτζιώτη Θεοδώρα, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Γκοτσοπούλου Γεωργία, ΠΕ30 (Κοινωνική Λειτουργός)
 • Καπατσούλια Χρυσαυγή, ΠΕ21 (Λογοθεραπεύτρια)