Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης – ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης μαθητή/τριας με ενδείξεις δυσκολιών μάθησης οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες.

Τα συνημμένα έντυπα αφορούν:

  • στη διαδικασία που ακολουθείται για την υποβολή αιτήματος αξιολόγησης ή/και υποστήριξης προς τα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και
  • το αντίστοιχο Έντυπο Αναφοράς Αιτήματος Επιστημονικής ? Παιδαγωγικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.