Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Νόμος 4823/2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ.  “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”

Σημαντικά άρθρα του Νόμου που αφορούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι κυρίως τα άρθρα 11 έως 17 καθώς και τα άρθρα 53, 54 και 55.

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4823/2021